Máy Tính Để Bàn Dell

Có tổng 106 sản phẩm.
PC Dell Inspiron 3671 (i3-9100/8GB RAM/1TB HDD/WL+BT/K+M/Win 10) (MTI37122W-8G-1T)
-1.000100010001%
PC Dell Inspiron 3881 MT (i5-10400/8GB RAM/512GB SSD/WL+BT/K+M/Win10) (42IN380003)
-0.71179443376754%
PC Dell OptiPlex 7070 SFF (i7-9700/8GB RAM/256GB SSD/DVDRW/WL+BT/K+M/Ubuntu)
-0.50763998172496%
PC Dell OptiPlex 3070 MT (i5-9500/8GB RAM/256GB SSD/DVDRW/K+M/Linux) (42OT370006)
-0.6944926731023%
PC Dell OptiPlex 3080 SFF (i3-10100/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Fedora) (70233228)
-1.0696331158413%
PC Dell OptiPlex 3070 SFF (i5-9500/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Ubuntu) (9500-1TBKHDD)
-0.87039777178171%
PC Dell Vostro 3888 MT (i3-10100/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/WL+BT/K+M/Win 10) (70226497)
-1.0696331158413%
PC Dell OptiPlex 3070 SFF (i3-9100/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Fedora) (70199618)
-1.1629259216188%
PC Dell OptiPlex 5080 SFF (i5-10500/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Ubuntu) (42OT580001)
-0.71179443376754%
PC Dell OptiPlex 5080 SFF (i5-10500/8GB RAM/256GB SSD/DVDRW/K+M/Win 10 Pro) (42OT580W04)
-0.51023011378132%
PC Dell OptiPlex 7070 SFF (i7-9700/8GB RAM/256GB SSD/DVDRW/WL+BT/K+M/Win 10 Pro)
-0.42374676893088%
PC Dell OptiPlex 5070 SFF (i5-9500/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Linux) (42OT570001)
-0.73588932224592%
PC Dell OptiPlex 3070 Micro (i5-9500T/4GB RAM/500GB HDD/WL/Linux) (42OC370004)
-0.78131103992499%
PC Dell OptiPlex 3070 SFF (i5-9500/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Ubuntu) (3070SFF-9500-1TB3Y)
-0.79371378680848%
PC Dell Inspiron 3881 MT (i3-10100/8GB RAM/1TB HDD/DVDRW/WL+BT/K+M/Win10) (0K2RY1)
-1.0102030508132%
PC Dell Inspiron 3881 MT (i5-10400/4GB RAM/1TB HDD/WL+BT/K+M/Win10) (42IN380002)
-0.84752945164844%
PC Dell OptiPlex 7070 SFF (i5-9500/8GB RAM/256GB SSD/DVDRW/WL+BT/K+M/Ubuntu)
-0.64939281771544%
PC Dell OptiPlex 3080 SFF (i5-10500/8GB RAM/256GB SSD/K+M/Fedora) (3080SFF-10500-8GSSD)
-0.77827068254339%
PC Dell OptiPlex 3080 MT (i5-10500/8GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Fedora) (42OT380005)
-0.73806184958299%
PC Dell Inspiron 3471 (i3-9100/4GB RAM/1TB HDD/WL+BT/K+M/Win 10) (52RP01W)
-1.2347203358439%
PC Dell Vostro 3681 SFF (i3-10100/4GB RAM/1TB HDD/WL+BT/K+M/Win10) (STI31501W-4G-1T)
-1.1562030292519%
PC Dell OptiPlex 3080 MT (i5-10500/8GB RAM/512GB SSD/DVDRW/K+M/Fedora) (42OT380009)
-0.60793969238252%
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top