Máy tính PC văn phòng

Có tổng 418 sản phẩm.

Bạn muốn mua sản phẩm có tình trạng nào?

Máy tính PC văn phòng đã qua sử dụng Máy tính PC văn phòng mới 100%
PC HNC Business Home H37 (G6400/H410/4GB RAM/120GB SSD)
-3%
PC HNC Business Pro P16 (i5 9400/H310/4GB RAM/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P17 (i5 9400/B365/8GB RAM/1TB HDD)
-2%
PC HNC Business Home H20 (G6400/H410/4GB RAM/120GB SSD)
-3%
PC HNC Business Pro P39 (I5 10400/B460/8GB RAM/240GB SSD/WIFI)
-2%
PC HNC Business Pro P54 (i3 10100/H410/4GB RAM/120GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P40 (I5 10400/B460/8GB RAM/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P56 (i3 10100/H410/4GB RAM/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P42 (R3 4350G/B550/8GB RAM/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P24 (i5 9400F/H310/4GB RAM/GT710/120GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P25 (i5 9400F/H310/4GB RAM/GT710/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Home H15 (G5400/H310/4GB RAM/120GB SSD)
-3%
PC HNC Business Pro P26 (i5 9400F/H310/8GB RAM/GT710/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Home H16 (G5400/H310/4GB RAM/240GB SSD)
-3%
PC HNC Business Home H8 (G5420/H310/4GB RAM/120GB SSD/WIFI)
-2%
PC HNC Business Home H19 (G5400/H310/8GB RAM/240GB SSD/WIFI)
-2%
PC HNC Business Home H9 (G5420/H310/8GB RAM/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P60 (i5 10400F/H410/8GB RAM/256GB SSD/GT 1030)
-1%
PC HNC Business Home H10 (G6400/H410/8GB RAM/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Home H11 (3000G/A320/4GB RAM/120GB SSD)
-3%
PC HNC Business Pro P49 (i3 10100F/H410/8GB RAM/240GB SSD/GT710)
-2%
PC HNC Business Pro P35 (i3 10100/H410/8GB RAM/240GB SSD)
-2%
PC HNC Business Pro P50 (i3 10100/H410/8GB RAM/120GB SSD)
-2%
PC HNC Business Home H12 (G5420/H310/4GB RAM/240GB SSD)
-3%
PC HNC Business Pro P15 (i3 9100/H310/4GB RAM/1TB HDD)
-2%
PC HNC Business Pro P37 (R5 3400G/B450/8GB RAM/240GB SSD/WIFI)
-2%
PC HNC Business Home H24 (G6400/H410/4GB RAM/240GB SSD/DVD+WIFI)
-2%
PC HNC Business Pro P53 (i3 10100F/H410/8GB RAM/120GB SSD/GT710)
-2%
PC HNC Business Pro P38 (R3 3200G/A320/8GB RAM/240GB SSD/WIFI)
-2%
PC HNC Business Home H25 (G6400/H410/8GB RAM/120GB SSD/DVD+WIFI)
-2%
Facebook Instagram Youtube Twitter Google maps