Vietnamese language course for beginners

|
Mã SP: edu637
30 COIN 599 COIN
Thời gian ưu đãi còn 9h
 • Thời lượng:

  14 giờ 04 phút

 • Giáo trình:

  44 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Vietnamese language course for beginners

Vietnamese language course for beginners

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  14 giờ 04 phút

 • Giáo trình:

  44 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Tones and pronunciation
Thanh điệu và phát âm

Vietnamese alphabet
Bảng chữ cái Tiếng Việt

Personal pronouns in Vietnamese
Đại từ nhân xưng trong Tiếng Việt

Common topics: numbers, shopping, weather, time, restaurant, taxi, hotel...
Các chủ đề thông dụng: số đếm, mua sắm, thời tiết, thời gian, nhà hàng, taxi, khách sạn,....  

Basic Vietnamese culture
Đôi nét về văn hóa Việt Nam                      

Good understanding of basic grammar: how to make questions, tenses, classifier...
Nắm chắc ngữ pháp cơ bản: cách đặt câu hỏi, thì, loại từ......  

Some information about cuisine and traveling
Các thông tin cơ bản về ẩm thực và du lịch  


Giới thiệu khóa học Do you know: Currently, foreigners settle or travel to Vietnam a lot. In order to easily commpdte as well as facilitate the exchange and purchase process, many foreigners have turned to online lectures on Vietnamese pronunciation on Youtube to learn. However, Vietnamese is a very difficult language to learn. Therefore, the Vietnamese language course for beginners course on pd will help foreign students improve their vocabulary, grammar and basic commpdtion. Bạn có biết: Hiện nay, người nước ngoài định cư hoặc sang Việt Nam du lịch rất nhiều. Để dễ dàng giao tiếp cũng như thuận tiện cho quá trình trao đổi, mua bán thì rất nhiều người nước ngoài đã tìm đến những bài giảng online hướng dẫn phát âm tiếng Việt trên Youtube để học.   Tuy nhiên, tiếng Việt là một ngôn ngữ rất khó học. Chính vì vậy, khóa học Vietnamese language course for beginners trên pd sẽ giúp học viên nước ngoài nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp cơ bản. Course Content: The course Vietnamese language course for beginners is carefully designed to help you acquire essential language skills, especially in speaking skin. Khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài được thiết kế chuyên nghiệp, đơn giản, dễ hiểu, giúp người học ngoại ngữ online có được những kĩ năng cơ bản và cần thiết nhất, đặc biệt là khả năng giao tiếp. The course helps learners get a good understanding of basic grammar, develop a solid foundation in Vietnamese grammar, then be able to start basic commpdtion with natives. Người học nắm được ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt, từ đó làm nền tảng vững chắc để học ngữ pháp nâng cao, và có thể giao tiếp cơ bản với người bản ngữ.   There are 10 practical and useful topics: introduction, shopping, weather, hotel, restaurant.... which are arranged in a systematic order to boost the learners’ confidence day by day. Có 10 chủ đề hữu ích và thực tế như: giới thiệu, mua sắm, thời tiết, nhà hàng, khách sạn... được sắp xếp theo một hệ thống hợp lí, giúp người học tự tin trong giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.                 Please register for the Vietnamese language course for beginners course today on pd to receive many incentives! Vui lòng đăng ký khóa học Vietnamese language course for beginners ngay hôm nay trên pd để nhận nhiều ưu đãi!

GIÁO VIÊN Khóa Học

- 123VIETNAMESE English Teacher 123VIETNAMESE was founded in 2010 by a group of teachers from Hanoi University of Education and University of Languages &-
Danh mục cùng loại: Khóa học Ngoại ngữ

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Vietnamese consonants

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Single vowels

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Vietnamese Tone system

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Personal pronouns & Hello, Goodbye

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Name & nationality

Xem ngay

Download
5

Bài 6: What is your job?

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Are you Vietnamese?

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Numbers (0 – 99)

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Numbers (100 – 1.000.000)

Xem ngay

Download
9

Bài 10: How old are you?

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Is Vietnamese difficult?

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Do you have a pen?

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Tenses: past, present, future

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Go (đi)

Xem ngay

Download
14

Bài 15: I like phở and bún chả

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Classifier: cái, con, quả, quyển, tờ, bức, củ…

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Của

Xem ngay

Download
17

Bài 18: This/ that in Vietnamese (part1)

Xem ngay

Download
18

Bài 19: This/ that (part2)

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Shopping

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Colour

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Clothes & Accessories

Xem ngay

Download
22

Bài 23: What time is it?

Xem ngay

Download
23

Bài 24: I go to work at 8 o’clock

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Date, day, month, year

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Have you ever…?

Xem ngay

Download
26

Bài 27: How long…?

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Adjective, adverb

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Vẫn, cũng, đều

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Nhưng, nên (But, so)

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Distant

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Transportation

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Can

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Both…and

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Preposition of position

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Should & should not

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Height, deep, length, width, weight

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Foods and drinks

Xem ngay

Download
38

Bài 39: In the restaurant

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Weather

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Comparison

Xem ngay

Download
41

Bài 42: It rains heavier & heavier

Xem ngay

Download
42

Bài 43: I've got a headache

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Before & after

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!