Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

|
Mã SP: edu481
30 COIN 399 COIN
Thời gian ưu đãi còn 4h
 • Thời lượng:

  08 giờ 25 phút

 • Giáo trình:

  61 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  08 giờ 25 phút

 • Giáo trình:

  61 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Nhanh chóng nắm được 600+ từ vựng HSK 1-2-3
Nhớ ngữ nghĩa, cách dùng đặt câu 
Luyện viết chữ đúng chuẩn
Có đủ vốn từ vựng và kiến thức để tự tin giao tiếp với người Trung
Tạo nền tảng vững chắc để học viên luyện chuyên sâu 
Nâng cao trình độ tiếng Hán cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung

Giới thiệu khóa học Tham gia khóa học "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" ngay hôm nay nếu bạn... Cần học tiếng Trung cấp tốc để phục vụ công việc, thi chứng chỉ HKS  làm đẹp CV xin việc, giao tiếp hàng ngày hay buôn bán, du học.... Muốn học Tiếng Trung nhưng không sắp xếp được thời gian đi học tại trung tâm? Muốn tranh thủ học từng đoạn ngắn trong thời gian rảnh, tốt nhất là học mọi lúc mọi nơi vì bạn quá bận rộn với công việc hiện tại của mình? Muốn học cách giao tiếp với người Trung Hoa nhưng không biết nhiều từ vựng? Muốn xây dựng lại và cải thiện kiến thức nhanh chóng từ nền tảng tiếng Trung bị mất hoặc không vững? Muốn đi xuất khẩu lao động, xin việc tại các công ty, tập đoàn lớn tại Đài Loan, Trung Quốc? Chỉ đơn giản bạn yêu thích nền văn hóa Trung Hoa, muốn học tiếng Trung để khai thác nhiều hơn nền văn hóa đó ... Với 61+ bài giảng trực tuyến được phân chia thành 3 phần học lớn HSK 1, HSK 2 và HSK 3, khóa học "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" của giảng viên Phan Diệu Linh sẽ hướng dẫn bạn nhanh chóng chinh phục được tiếng Trung tại nhà một cách hiệu quả nhất! Bạn sẽ trang bị được có bản thân hơn 600 từ vựng HSK 3 Tham gia khóa học này bạn sẽ biết cách học từ vựng và viết tiếng Trung hiệu quả, chính xác đúng chuẩn nhất; hướng dẫn phát âm chuẩn với các từ vựng trong bài. Được tiếp cận và học 600+ từ vựng HSK 1-2-3, các từ vựng được xếp theo thứ tự phiên âm la tinh abc, chữ Hán, phiên âm, ngữ nghĩa, câu ví dụ rất kỹ trong từ bài học giúp học viên tham gia khóa học có thể nhanh chóng theo kịp được tốc độ khóa học và nhanh chóng làm chủ được tiếng Trung để thi chứng chỉ HSK với kết quả tốt nhất! Vậy còn chờ gì nữa, tham gia khóa học ngoại ngữ "Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3" ngay hôm nay tại pd thôi nào!

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Phan Diệu Linh Giảng viên Ms. Phan Diệu Linh đã đào tạo: khoảng hơn 1000 học viên về bộ môn tiếngTrung A Tiểu sử bản thân-
Danh mục cùng loại: Khóa học Ngoại ngữ

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: 爱,八,爸爸,杯子,北京,本,不客气,不,菜,茶

Xem ngay

Download
1

Bài 2: 吃,出租车,打电话,大,的,点,电脑,电视,电影,东西

Xem ngay

Download
2

Bài 3: 都,读,对不起,多,多少,儿子,二,饭店,飞机,分钟

Xem ngay

Download
3

Bài 4: 高兴,个,工作,狗,汉语,好,号,喝,和,很

Xem ngay

Download
4

Bài 5: 后面,回,会,几,家,叫,今天,九,开,看

Xem ngay

Download
5

Bài 6: 看见,块,来,老师,了,冷,里,六,妈妈,吗

Xem ngay

Download
6

Bài 7: 买,猫,没关系,没有,米饭,名字,明天,哪,哪儿,那

Xem ngay

Download
7

Bài 8: 呢,能,你,年,女儿,朋友,漂亮,七,前面,钱

Xem ngay

Download
8

Bài 9: 请,去,热,人,认识,三,商店,上,上午,少

Xem ngay

Download
9

Bài 10: 谁,什么,十,时候,是,书,水,水果,睡觉,说

Xem ngay

Download
10

Bài 11: 四,岁,他,她,太,天气,听,同学,喂,我

Xem ngay

Download
11

Bài 12: 我们,五,喜欢,下,下午,下雨,先生,现在,想,小

Xem ngay

Download
12

Bài 13: 小姐,些,写,谢谢,星期,学生,学习,学校,一,衣服

Xem ngay

Download
13

Bài 14: 医生,医院,椅子,一点儿,有,月,再见,在,怎么,怎么样

Xem ngay

Download
14

Bài 15: 这,中国,中午,住,桌子,字,昨天,坐,做

Xem ngay

Download
15

Bài 16: 吧,白,百,帮助,报纸,比,别,宾馆,长,唱歌

Xem ngay

Download
16

Bài 17: 出,穿,次,从,错,打篮球,大家,到,得,等

Xem ngay

Download
17

Bài 18: 弟弟,第一,懂,对,房间,非常,服务员,高,告诉,哥哥

Xem ngay

Download
18

Bài 19: 给,公共汽车,公司,贵,过,还,孩子,好吃,黑,红

Xem ngay

Download
19

Bài 20: 火车站,机场,鸡蛋,件,教室,姐姐,介绍,进,近,就

Xem ngay

Download
20

Bài 21: 觉得,咖啡,开始,考试,可能,可以,课,快,快乐,累

Xem ngay

Download
21

Bài 22: 离,两,零,路,旅游,卖,慢,忙,每,妹妹

Xem ngay

Download
22

Bài 23: 门,面条,男,您,牛奶,女,旁边,跑步,便宜,票

Xem ngay

Download
23

Bài 24: 妻子,起床,千,铅笔,晴,去年,让,日,上班,身体

Xem ngay

Download
24

Bài 25: 生病,生日,时间,事情,手表,手机,说话,送,虽然…...但是……,它

Xem ngay

Download
25

Bài 26: 踢足球,题,跳舞,外,完,玩,晚上,往,为什么,问

Xem ngay

Download
26

Bài 27: 问题,西瓜,希望,洗,小时,笑,新,姓,休息,雪

Xem ngay

Download
27

Bài 28: 颜色,眼睛,羊肉,药,要,也,一下,已经,一起,意思

Xem ngay

Download
28

Bài 29: 因为…...所以…...,阴,游泳,右边,鱼,远,运动,再,早上

Xem ngay

Download
29

Bài 30: 丈夫,找,着,真,正在,只,知道,准备,走,最,左边

Xem ngay

Download
30

Bài 31: 阿姨,啊,矮,爱好,安静,把,班,搬,办法,办公室

Xem ngay

Download
31

Bài 32: 半,帮忙,包,饱,北方,被,鼻子,比较,比赛,笔记本

Xem ngay

Download
32

Bài 33: 必须,变化,别人,冰箱,不但…...而且…...,菜单,参加,草,层,差

Xem ngay

Download
33

Bài 34: 尝,超市,衬衫,成绩,城市,迟到,除了,船,春,词典

Xem ngay

Download
34

Bài 35: 聪明,打扫,打算,带,担心,蛋糕,当然,地,灯,地方

Xem ngay

Download
35

Bài 36: 地铁,地图,电梯,电子邮件,东,冬,动物,短,段,锻炼

Xem ngay

Download
36

Bài 37: 多么,饿,耳朵,发,发烧,发现,方便,放,放心,分

Xem ngay

Download
37

Bài 38: 附近,复习,干净,感冒,感兴趣,刚才,个子,根据,跟,更

Xem ngay

Download
38

Bài 39: 公斤,公园,故事,刮风,关,关系,关心,关于,国家,过

Xem ngay

Download
39

Bài 40: 过去,还是,害怕,黑板,后来,护照,花,花,画,坏

Xem ngay

Download
40

Bài 41: 欢迎,还,环境,换,黄河,回答,会议,或者,几乎,机会

Xem ngay

Download
41

Bài 42: 极,记得,季节,检查,简单,见面,健康,讲,教,角

Xem ngay

Download
42

Bài 43: 脚,接,街道,节目,节日,结婚,结束,解决,借,经常

Xem ngay

Download
43

Bài 44: 经过,经理,久,旧,句子,决定,可爱,渴,刻,客人

Xem ngay

Download
44

Bài 45: 空调,口,哭,裤子,筷子,蓝,老,离开,礼物,历史

Xem ngay

Download
45

Bài 46: 脸,练习,辆,聊天儿,了解,邻居,留学,楼,绿,马

Xem ngay

Download
46

Bài 47: 马上,满意,帽子,米,面包,明白,拿,奶奶,南,难

Xem ngay

Download
47

Bài 48: 难过,年级,年轻,鸟,努力,爬山,盘子,胖,皮鞋,啤酒

Xem ngay

Download
48

Bài 49: 瓶子,其实,其他,奇怪,骑,起飞,起来,清楚,请假,秋

Xem ngay

Download
49

Bài 50: 裙子,然后,热情,认为,认真,容易,如果,伞,上网,生气

Xem ngay

Download
50

Bài 51: 声音,世界,试,瘦,叔叔,舒服,树,数学,刷牙,双

Xem ngay

Download
51

Bài 52: 水平,司机,太阳,特别,疼,提高,体育,甜,条,同事

Xem ngay

Download
52

Bài 53: 同意,头发,突然,图书馆,腿,完成,碗,万,忘记,为

Xem ngay

Download
53

Bài 54: 为了,位,文化,西,习惯,洗手间,洗澡,夏,先,相信

Xem ngay

Download
54

Bài 55: 香蕉,向,像,小心,校长,新闻,新鲜,信用卡,行李箱,熊猫

Xem ngay

Download
55

Bài 56: 需要,选择,要求,爷爷,一定,一共,一会儿,一样,以前,一般

Xem ngay

Download
56

Bài 57: 一边,一直,音乐,银行,饮料,应该,影响,用,游戏,有名

Xem ngay

Download
57

Bài 58: 又,遇到,元,愿意,月亮,越,站,张,长,着急

Xem ngay

Download
58

Bài 59: 照顾,照片,照相机,只,只有…...才…...,中间,中文,终于,种,重要

Xem ngay

Download
59

Bài 60: 周末,主要,注意,自己,自行车,总是,嘴,最后,最近,作业

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Tổng kết khóa học

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!