Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 - ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất

|
Mã SP: edu344
30 COIN 590 COIN
Thời gian ưu đãi còn 4h
 • Thời lượng:

  09 giờ 30 phút

 • Giáo trình:

  76 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 - ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất

Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 - ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  09 giờ 30 phút

 • Giáo trình:

  76 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Tự tin vể khả năng tiếng Anh của bản thân, cảm thấy việc nói tiếng Anh trở nên dễ dàng và có thể linh động vận dụng tốt kiến thức vào trong chính lĩnh vực công việc của từng cá nhân.
Nắm chắc kiến thức trọng tâm, cốt lõi từ đó có thể tự chủ động học hỏi phát triển nâng cấp thêm kiến thức tiếng Anh mà không còn bị phụ thuộc vào giảng viên.
Tự tin hơn trong việc tra từ điển phát triển vốn từ và phát âm đúng trong giao tiếp tiếng Anh cơ bản với đối tác nước ngoài, giao tiếp qua chat, email...
Thời gian học tập được rút ngắn từ 1 năm, 6 tháng => còn 3 tháng đến 1 tháng.

Giới thiệu khóa học Tại sao bạn nên mua khóa học này?  50% không nói được tiếng Anh vì niềm tin hạn chế bởi khả năng của bản thân, không có mục đích, động lực học tiếng Anh rõ ràng  30% tự ti về chất giọng phát âm của chính mình. 20% lan man, thiếu định hướng kiến thức cốt lõi, trọng tâm và nền tảng căn bản không vững, dẫn đến sợ sai, xấu hổ không dám nói.  Đến với khóa học Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 - ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất để phá vỡ giới hạn của bản thân và bắt đầu từ con số 0. Khóa học giải đáp lý do tại sao những người mất gốc tiếng Anh học hoài nhưng vẫn chưa giao tiếp được hiệu quả. Trong khóa học, giảng viên sẽ chỉ ra những sai lầm trong việc học tập không đúng trọng tâm cốt lõi, các yếu tố kiến thức thừa gây mất thời gian. Bạn có thể phá vỡ niềm tin bị giới hạn về khả năng ngoại ngữ của bản thân: " Ngoại ngữ sinh ra không phải để dành cho tôi", "tôi sinh ra không phải để dảnh cho ngoại ngữ"... Bạn cũng sẽ thiết lập và cài đặt niềm tin mới: " Nói tiếng Anh dễ như nói tiếng Việt", " Tôi có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào miễn là tôi muốn"... Khóa học cung cấp giải pháp và các bước chi tiết trong việc chinh phục tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả, trọng tâm, cốt lõi cho người mất gốc từ con số 0 thông qua việc thực hiện 4 bước cơ bản chỉ trong 3 tháng: 1. Phát âm trọng tâm 2. Từ loại trọng tâm 3. Từ vựng trọng tâm 4. Cấu trúc giao tiếp cơ bản trọng tâm - Thực hành ứng dụng tập trung giao tiếp phản xạ. 

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Đặng Thị Thúy Phượng Giảng viên CEO: Tiếng anh văn phòng online ebee.academy Kinh nghiệm: - 5 năm làm việc và hoạt động trong lĩnh l-
Danh mục cùng loại: Khóa học Ngoại ngữ

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Cài đặt niềm tin mới và thiết lập mục tiêu học tiếng Anh

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Hướng dẫn phương pháp và cách thức học tập trọng tâm và hiệu quả

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Để bắt đầu học tốt phát âm

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Thực hành với cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Bộ ba nguyên âm đơn /ɒ/-/ɔː(r)/ -/a: (r)/

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Thực hành ôn luyện âm đơn

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Bộ ba nguyên âm đơn /ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Thực hành với bộ nguyên âm đơn /a:r/-/ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Nguyên âm đôi và cách phát âm /eɪ/ - /ɔɪ/ - /aɪ/

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Thực hành nguyên âm đôi /eɪ/ - /ɔɪ/ - /aɪ/

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Nguyên âm đôi và cách phát âm /ɪə(r)/-/ʊə(r)-/eə(r)

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Nguyên âm đôi và cách phát âm /əʊ/-/aʊ/

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Tổng kết nguyên âm

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Phụ âm và cách phát âm /p/-/b/ & / f/-/v

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Thực hành phụ âm /p/-/b/ và / f/-/v/

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Phụ âm và cách phát âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Thực hành phụ âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Phụ âm và cách phát âm /ʃ/-/ʒ/ và /s/-/z/

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Thực hành phụ âm /ʃ/-/ʒ/ & /s/-/z/

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Phụ âm và cách phát âm /tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Thực hành phụ âm/tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Phụ âm và cách phát âm /n/-/m/-/l/-/ŋ/

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Phụ âm và cách phát âm /w/-/r/-/h/-/j/

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Thực hành phụ âm

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Tổng kết phát âm

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Tổng quan các bộ phận cấu thành câu trong tiếng Anh

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Danh từ là gì và cách dùng?

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Đại từ và tính từ sở hữu là gì?

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Động từ là gì và cách dùng?

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Trạng từ là gì và cách dùng?

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Tính từ là gì và cách dùng?

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Các dạng tính từ thường dùng

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Thực hành ứng dụng trạng từ và tính từ

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Liên từ là gì và cách dùng?

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Giới từ là gì và cách dùng?

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Thán từ là gì và cách dùng?

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Tổng kết từ loại

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Từ vựng thông dụng 1

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Từ vựng thông dụng 2

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Từ vựng thông dụng 3

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Từ vựng thông dụng 4

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Từ vựng thông dụng 5

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Từ vựng thông dụng 6

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Từ vựng thông dụng 7

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Từ vựng thông dụng 8

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Từ vựng thông dụng 9

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Từ vựng thông dụng10

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Cách tạo thành một câu cơ bản

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Mạo từ là gì?

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Động từ to be là gì?

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Cách dùng V-to be

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Thực hành ứng dụng V-tobe

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Cái ngược 2: This, that, tính từ + Danh từ

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Động từ thường?

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Động từ thường khi thêm s/es

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Thực hành ứng dụng động từ thường

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Động từ khiếm khuyết?

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Thực hành tổng hợp các dạng động từ khiếm khuyết

Xem ngay

Download
63

Bài 64: What are you doing?

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Thực hành: what are you doing

Xem ngay

Download
65

Bài 66: What did you do?

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Thực hành: what did you do

Xem ngay

Download
67

Bài 68: What will you do?

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Thực hành tổng kết 3 dạng thì cơ bản trong giao tiếp

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Topic: Số đếm & số thứ tự

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Topic: Ngày-tháng-năm

Xem ngay

Download
71

Bài 72: Thực hành: Ngày-tháng-năm

Xem ngay

Download
72

Bài 73: Topic: Thời gian 1

Xem ngay

Download
73

Bài 74: Topic: Thời gian 2

Xem ngay

Download
74

Bài 75: Topic: Màu sắc và mùa

Xem ngay

Download
75

Bài 76: Topic: Màu sắc và mùa

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!