30 days for TOEIC Reading

|
Mã SP: edu448
30 COIN 599 COIN
Thời gian ưu đãi còn 13h
 • Thời lượng:

  12 giờ 01 phút

 • Giáo trình:

  85 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết 30 days for TOEIC Reading

30 days for TOEIC Reading

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  12 giờ 01 phút

 • Giáo trình:

  85 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh
Nắm vững cấu trúc đề thi
Biết hướng làm bài thi đúng đắn
Đạt điểm cao trong các bài thi TOEIC.

Giới thiệu khóa học - Bài thi TOEIC  là một bài kiểm tra trắc nghiệm bao gồm 02 phần: phần thi Listening (nghe hiểu) gồm 100 câu, thực hiện trong 45 phút và phần thi Reading (đọc hiểu) cũng gồm 100 câu nhưng thực hiện trong 75 phút. Tổng thời gian làm bài là 120 phút (2 tiếng). - Phần thi Đọc hiểu (100 câu/ 75 phút): Gồm 3 phần nhỏ được đánh số từ Part 5 đến Part 7 tương ứng với 3 loại là câu chưa hoàn chỉnh, nhận ra lỗi sai và đọc hiểu các đoạn thông tin. Thí sinh không nhất thiết phải làm tuần tự mà có thể chọn câu bất kỳ để làm trước. Hãy cũng tham gia khóa học tại pd.vn để nắm vững cấu trúc cũng như cách thức làm bài thi đúng hướng để chinh phục thành công TOEIC Reading.

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Nguyễn Anh Tú Giảng viên - Giảng viên trung tâm tiếng Anh BIGMIND - Giảng viên trung tâm tiếng Anh PASAL - Giảng viên-
Danh mục cùng loại: Khóa học Ngoại ngữ

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 1)

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 2)

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và bổ nghĩa (Phần 3)

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Các dạng động từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Các dạng động từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Thì của động từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Thì của động từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Thì của động từ (Phần 3)

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Thể chủ động, thể bị động (Phần 1)

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Thể chủ động, thể bị động (Phần 2)

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Thể chủ động, thể bị động (Phần 3)

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Câu điều kiện (Phần 1)

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Câu điều kiện (Phần 2)

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Half test 01 (Phần 1)

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Half test 01 (Phần 2)

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Danh từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Danh từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Danh từ (Phần 3)

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Đại từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Đại từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Đại từ (Phần 3)

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Đại từ (Phần 4)

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Tính từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Tính từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Tính từ (Phần 3)

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Trạng từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Trạng từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Giới từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Giới từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Giới từ (Phần 3)

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Giới từ (Phần 4)

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Hafl test 02

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Động từ nguyên thể (Phần 1)

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Động từ nguyên thể (Phần 2)

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Danh động từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Danh động từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Phân động từ (Phần 1)

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Phân động từ (Phần 2)

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Liên từ và mệnh đề (Phần 1)

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Liên từ và mệnh đề (Phần 2)

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Liên từ và mệnh đề (Phần 3)

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Liên từ và mệnh đề (Phần 4)

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Liên từ và mệnh đề (Phần 5)

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Liên từ và mệnh đề (Phần 6)

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Liên từ và mệnh đề (Phần 7)

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 1)

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 2)

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Các dạng câu hỏi so sánh (Phần 3)

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Các dạng câu song song và đảo ngữ (Phần 1)

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Các dạng câu song song và đảo ngữ (Phần 2)

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Half test 04

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 1)

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 2)

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 3)

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 4)

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 5)

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 6)

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 7)

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 8)

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 9)

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 10)

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 11)

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 12)

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 13)

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 14)

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Các dạng câu hỏi của bài đọc Part 7 (Phần 15)

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 1)

Xem ngay

Download
67

Bài 68: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 2)

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 3)

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 4)

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 5)

Xem ngay

Download
71

Bài 72: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 6)

Xem ngay

Download
72

Bài 73: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 7)

Xem ngay

Download
73

Bài 74: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 8)

Xem ngay

Download
74

Bài 75: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 9)

Xem ngay

Download
75

Bài 76: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 10)

Xem ngay

Download
76

Bài 77: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 11)

Xem ngay

Download
77

Bài 78: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 12)

Xem ngay

Download
78

Bài 79: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 13)

Xem ngay

Download
79

Bài 80: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 14)

Xem ngay

Download
80

Bài 81: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 15)

Xem ngay

Download
81

Bài 82: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 16)

Xem ngay

Download
82

Bài 83: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 17)

Xem ngay

Download
83

Bài 84: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 18)

Xem ngay

Download
84

Bài 85: Các dạng đề bài của Part 7 (Phần 19)

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!