Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

|
Mã SP: edu352
30 COIN 499 COIN
Thời gian ưu đãi còn 22h
 • Thời lượng:

  08 giờ 07 phút

 • Giáo trình:

  65 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  08 giờ 07 phút

 • Giáo trình:

  65 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm Misa
Nắm rõ cách thức hoạt động của Misa khi tính giá thành
Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên Misa
Nắm rõ cách khi báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên Misa
Được cung cấp đầy đủ phần mềm và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành
Bạn được cung cấp BẢN QUYỀN MISA phiên bản đào tạo MIỄN PHÍ, nên không lo bị giới hạn số ngày dùng
Bạn có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được.
Kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm tăng lên đáng kể…
Tự tin lập Báo cáo tài chính trên phần mềm, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm;
Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất
 

Giới thiệu khóa học Khóa học này là khóa học nối tiếp khóa kế toán Misa thương mại. Khóa học sẽ giúp bạn: - Trải nghiệm quy trình làm kế toán sản xuất trên phần mềm Misa từ A đến Z - Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành - Hướng dẫn cụ thể việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp có yếu tố giá thành - Học đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất   - Nắm rõ các phương pháp tính giá thành trong Misa, cũng như quy trình hoạt động của Misa để tính giá thành - Phân biệt cách thức hạch toán giá thành trong Doanh nghiệp sử dụng thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC - Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí - Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên Misa để phục vụ tính giá thành - Hiểu về định mức và dự toán, cách thức xây dựng định mức và dự toán - Xây dựng Hồ sơ định mức, dự toán đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này - Lập sổ sách và báo cáo tài chính trên phần mềm Misa Nhanh tay đăng ký tham gia khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa cùng giảng viên Nguyễn Lê Hoàng!

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Nguyễn Lê Hoàng CEO - Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam Nguyễn Lê Hoàng - CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam --
Danh mục cùng loại: Khóa học tin học văn phòng

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Hướng dẫn tải phần mềm Misa

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Misa

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Giới thiệu quy trình kế toán giá thành

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành - Phần 1

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành - Phần 2

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Khoản mục chi phí trong giá thành

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Đối tượng tập hợp chi phí

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Các phương pháp tính giá thành

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Định mức và Dự toán - Phần 1

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Định mức và Dự toán - Phần 2

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Định mức và Dự toán - Phần 3

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Định mức và Dự toán - Phần 4

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Định mức và Dự toán - Phần 5

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Khai báo bộ phận tập hợp chi phí

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Khai báo nhân viên sản xuất

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Khai báo mã thành phẩm

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Khai báo một số thông tin khác

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Hạch toán nhập mua nguyên vật liệu

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Hạch toán nhập mua công cụ dụng cụ và tài sản cố định

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Ghi tăng công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Ghi tăng tài sản cố định phục vụ sản xuất

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Hạch toán chi phí, dịch vụ mua ngoài

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm - Phần 1

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm - Phần 2

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Lập lệnh sản xuất sản phẩm

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Xuất kho nguyên vật liệu khi không lập lệnh sản xuất

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Tính giá vốn xuất kho nguyên vật liệu cuối kỳ

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Trích khấu hao Tài sản cố định

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Hạch toán chi phí lương khi đã có bảng lương từ Excel

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Chấm công trên phần mềm Misa

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Lập bảng lương trên phần mềm Misa

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Hạch toán chi phí lương khi có bảng tính lương trên Misa

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Tính giá thành - Phần 1: Khai báo kỳ tính giá thành

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Tính giá thành - Phần 2: Tập hợp chi phí trực tiếp

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Tính giá thành - Phần 3: Tập hợp và phân bổ chi phí chung

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Tính giá thành - Phần 4: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Tính giá thành - Phần 5: Tính giá thành và cập nhật giá

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Kiểm tra sổ sách kế toán phân hệ giá thành

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Giới thiệu kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Khai báo đơn hàng, hợp đồng - Phần 1

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Khai báo đơn hàng, hợp đồng - Phần 2

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Lưu ý hạch toán các yếu tố đầu vào cho sản xuất đơn hàng, hợp đồng

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Lưu ý hạch toán các nghiệp vụ cuối kỳ

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Lưu ý khi tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Khai báo dữ liệu kế toán thông tư 200

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Hướng dẫn sử dụng tài liệu thực hành

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Khai báo các thông tin giá thành - Phần 1

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Khai báo các thông tin giá thành - Phần 2

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Hạch toán các nghiệp vụ đầu vào

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Lập lệnh sản xuất và xuất kho nguyên vật liệu

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Công tác kế toán tiền lương

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Tính giá vốn, trích khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Nhập kho thành phẩm

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Xác định kỳ tính giá thành

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Tập hợp chi phí trực tiếp

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Tính giá thành sản phẩm

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Kết chuyển chi phí giá thành

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Tổng kết khóa học

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Bài kiểm tra trắc nghiệm

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!