Học kế toán xây dựng trên Excel

|
Mã SP: edu384
30 COIN 2.000 COIN
Thời gian ưu đãi còn 2h
 • Thời lượng:

  35 giờ 37 phút

 • Giáo trình:

  158 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Học kế toán xây dựng trên Excel

Học kế toán xây dựng trên Excel

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  35 giờ 37 phút

 • Giáo trình:

  158 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Nắm rõ quy trình làm kế toán trong doanh nghiệp xây dựng, cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, vừa
Đọc hiểu được dự toán xây dựng. Tường tận các loại chi phí trong xây dựng
Nắm được cách xử lý chi phí, cách lấy chi phí cho công trình
Biết cách bóc chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán
Nắm rõ quy trình hạch toán và tính giá thành công trình trong công ty xây dựng
Thành thạo cách sử dụng phần mềm kế toán excel, thành thạo các công thức excel để làm kế toán
Cân đối chi phí để nằm trong dự toán công trình
Nắm rõ được cách tính lương, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ, tính giá vốn, phân bổ chi phí chung, tính giá thành công trình...
Biết cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng, các loại hợp đồng nhân công trong xây dựng
Lập được báo cáo tài chính nhanh, chính xác, nắm rõ cách kiểm tra đúng sai trên báo cáo.
Khai thuế định kỳ và quyết toán được các loại thuế cuối năm
Bạn có được kiến thức kế toán xây dựng mà một người đi làm 2 năm mới trải nghiệm và làm được.

Giới thiệu khóa học - Khóa học hướng dẫn chi tiết về dự toán trong xây dựng, về các loại chi phí trong xây dựng - Hướng dẫn đọc hiểu dự toán trong xây dựng, cách sử dụng phần mềm dự toán cơ bản - Hướng dẫn hạch toán kế toán trong DN xây dựng trên cả thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC - Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm kế toán Excel để làm kế toán xây dựng - Cách khai báo, cập nhật số liệu ban đầu cho phần mềm excel xây dựng - Hướng dẫn chi tiết cách nhập từng nghiệp vụ kế toán vào file phần mềm, - Hướng dẫn lập các bảng biểu cuối kỳ (lương, bảo hiểm, tồn kho, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT, ...vv) - Hướng dẫn hạch toán chi tiết các bút toán cuối kỳ, cách kiểm tra đối chiếu số liệu trên phần mềm - Hướng dẫn công thức để lập bảng biểu, báo cáo tài chính và sổ sách kế toán. - Đầy đủ nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng - Hướng dẫn cách lấy chi phí cho công trình, đảm bảo trong dự toán và kiểm soát được chi phí theo dự toán. - Hướng dẫn tính giá thành công trình trên phần mềm excel và cách cập nhật giá thành - Hướng dẫn cách làm hồ sơ lương, hồ sơ nghiệm thu, hợp đồng và thanh lý hợp động xây dựng - Hướng dẫn xử lý chi phí vượt dự toán công trình khi quyết toán thuế cuối năm - Tất cả học trên excel để hiểu bản chất hạch toán, bản chất số liệu kế toán trong công ty xây dựng

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Nguyễn Lê Hoàng CEO - Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam Nguyễn Lê Hoàng - CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam --
Danh mục cùng loại: Khóa học tin học văn phòng

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Tổng quan về kế toán xây dựng

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng - Phần 1

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng - Phần 2

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng - Phần 3

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Giới thiệu danh mục Name đã cài đặt

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Cách thêm, xóa dòng và xử lý lỗi phần mềm

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Sửa lỗi không đọc được số liệu trên dự toán

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Giới thiệu tài liệu thực hành

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Dự toán xây dựng là gì?

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Chi phí xây dựng trong dự toán

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Chi phí nguyên vật liệu trong xây dựng

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Chi phí nhân công khoán nội bộ

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Chi phí nhân công khoán cho pháp nhân

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Chi phí nhân công khoán cho một cá nhân

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Chi phí nhân công khoán cho một nhóm cá nhân

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Chi phí máy thi công và chi phí gián tiếp

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Đọc hiểu dự toán - Phần 1

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Đọc hiểu dự toán - Phần 2

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Đọc hiểu dự toán - Phần 3

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Cách lấy chi phí công trình không vươt dự toán

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Phân biệt hạch toán giữa các chế độ kế toán

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Hạch toán kế toán xây dựng - Phần 1

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Hạch toán kế toán xây dựng - Phần 2

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Định khoản chứng từ tháng 1 - Phần 1

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Định khoản chứng từ tháng 1 - Phần 2

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Định khoản chứng từ tháng 1 - Phần 3

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Định khoản chứng từ tháng 2

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Định khoản chứng từ tháng 3

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Khai báo danh mục tài khoản

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Khai báo danh mục nhân viên, vật tư, công trình

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Khai báo danh mục kho, danh mục khác

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Khai báo danh mục CCDC, TSCĐ, ngân hàng

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Cập nhật số dư đầu kỳ công nợ

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Cập nhật số dư vật tư, công trình

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Lưu ý khi cập nhật số dư vật tư

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Cập nhật số dư công cụ dung cụ

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Cập nhật số dư tài sản cố định

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Cập nhật số dư tài khoản - Phần 1

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Cập nhật số dư tài khoản - Phần 2

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Cập nhật dự toán cho phần mềm kế toán

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư - Phần 1

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư - Phần 2

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư - Phần 3

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư - Phần 4

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Kết chuyển lợi nhuận đầu năm

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Thanh toán qua ngân hàng

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Đề nghị tạm ứng mua công cụ xây dựng

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Xuất kho vật tư cho công trình

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Mua vật tư xuất thẳng không qua kho

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Hạch toán chi phí trả trước

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Chi tiếp khách bằng tiền tạm ứng

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Mua công cụ xây dựng bằng tiền tạm ứng

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Mua và ghi tăng tài sản cố định

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Hạch toán chi phí chung mua ngoài

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Hạch toán chi phí máy thi công mua ngoài

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Nhận hóa đơn về sau vật tư

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình - Phần 1

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình - Phần 2

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình - Phần 3

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Hạch toán doanh thu công trình

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Hạch toán giá vốn công trình - Phần 1

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Hạch toán giá vốn công trình - Phần 2

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Hạch toán các khoản nộp ngân sách nhà nước

Xem ngay

Download
67

Bài 68: Xuất kho công cụ dụng cụ cho công trình

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Mua công cụ dụng cụ cho văn phòng

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ theo chứng từ - Phần 1

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ theo chứng từ - Phần 2

Xem ngay

Download
71

Bài 72: Cách kiểm tra số liệu trên Nhập liệu phát sinh

Xem ngay

Download
72

Bài 73: Lập bảng chấm công

Xem ngay

Download
73

Bài 74: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm - Phần 1

Xem ngay

Download
74

Bài 75: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm - Phần 2

Xem ngay

Download
75

Bài 76: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm - Phần 3

Xem ngay

Download
76

Bài 77: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm - Phần 4

Xem ngay

Download
77

Bài 78: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm - Phần 5

Xem ngay

Download
78

Bài 79: Lập bảng tính lương văn phòng - Phần 1

Xem ngay

Download
79

Bài 80: Lập bảng tính lương văn phòng - Phần 2

Xem ngay

Download
80

Bài 81: Lập bảng tính lương văn phòng - Phần 3

Xem ngay

Download
81

Bài 82: Lập bảng tính lương văn phòng - Phần 4

Xem ngay

Download
82

Bài 83: Bóc chi phí nhân công trực tiếp - Phần 1

Xem ngay

Download
83

Bài 84: Bóc chi phí nhân công trực tiếp - Phần 2

Xem ngay

Download
84

Bài 85: Bóc chi phí máy thi công - Phần 1

Xem ngay

Download
85

Bài 86: Bóc chi phí máy thi công - Phần 2

Xem ngay

Download
86

Bài 87: Bóc chi phí máy thi công - Phần 3

Xem ngay

Download
87

Bài 88: Lập bảng lương công trình - Phần 1

Xem ngay

Download
88

Bài 89: Lập bảng lương công trình - Phần 2

Xem ngay

Download
89

Bài 90: Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ

Xem ngay

Download
90

Bài 91: Lập bảng khấu hao tài sản cố định

Xem ngay

Download
91

Bài 92: Lập bảng nhập xuất tồn kho - Phần 1

Xem ngay

Download
92

Bài 93: Lập bảng nhập xuất tồn kho - Phần 2

Xem ngay

Download
93

Bài 94: Lập bảng nhập xuất tồn kho - Phần 3

Xem ngay

Download
94

Bài 95: Lập bảng nhập xuất tồn kho - Phần 4

Xem ngay

Download
95

Bài 96: Cập nhật đơn giá xuất kho - Phần 1

Xem ngay

Download
96

Bài 97: Cập nhật đơn giá xuất kho - Phần 2

Xem ngay

Download
97

Bài 98: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình - Phần 1

Xem ngay

Download
98

Bài 99: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình - Phần 2

Xem ngay

Download
99

Bài 100: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình - Phần 3

Xem ngay

Download
100

Bài 101: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình - Phần 4

Xem ngay

Download
101

Bài 102: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ và trả trước

Xem ngay

Download
102

Bài 103: Hạch toán khấu hao tài sản cố định

Xem ngay

Download
103

Bài 104: Hạch toán chi phí tiền lương

Xem ngay

Download
104

Bài 105: Hạch toán các khoản trích theo lương - Phần 1

Xem ngay

Download
105

Bài 106: Hạch toán các khoản trích theo lương - Phần 2

Xem ngay

Download
106

Bài 107: Tính thuế thu nhập cá nhân

Xem ngay

Download
107

Bài 108: Trả tiền lương cho người lao động

Xem ngay

Download
108

Bài 109: Nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Xem ngay

Download
109

Bài 110: Giới thiệu bảng tính giá thành công trình

Xem ngay

Download
110

Bài 111: Tính giá thành công trình - Phần 1

Xem ngay

Download
111

Bài 112: Tính giá thành công trình - Phần 2

Xem ngay

Download
112

Bài 113: Tính giá thành công trình - Phần 3

Xem ngay

Download
113

Bài 114: Tính giá thành công trình - Phần 4

Xem ngay

Download
114

Bài 115: Tính giá thành công trình - Phần 5

Xem ngay

Download
115

Bài 116: Cập nhật giá vốn công trình khi nghiệm thu

Xem ngay

Download
116

Bài 117: Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Xem ngay

Download
117

Bài 118: Hướng dẫn tổng hợp số liệu công trình

Xem ngay

Download
118

Bài 119: Kiểm tra chênh lệch vật tư so với dự toán

Xem ngay

Download
119

Bài 120: Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Xem ngay

Download
120

Bài 121: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT

Xem ngay

Download
121

Bài 122: Hướng dẫn sử dụng bảng kê mua vào bán ra

Xem ngay

Download
122

Bài 123: Kết chuyển doanh thu, chi phí - Phần 1

Xem ngay

Download
123

Bài 124: Kết chuyển doanh thu, chi phí - Phần 2

Xem ngay

Download
124

Bài 125: Kết chuyển doanh thu, chi phí - Phần 3

Xem ngay

Download
125

Bài 126: Lập bảng cân đối phát sinh tháng - Phần 1

Xem ngay

Download
126

Bài 127: Lập bảng cân đối phát sinh tháng - Phần 2

Xem ngay

Download
127

Bài 128: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh - Phần 1

Xem ngay

Download
128

Bài 129: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh - Phần 2

Xem ngay

Download
129

Bài 130: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh - Phần 3

Xem ngay

Download
130

Bài 131: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh - Phần 4

Xem ngay

Download
131

Bài 132: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh - Phần 5

Xem ngay

Download
132

Bài 133: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh - Phần 6

Xem ngay

Download
133

Bài 134: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh - Phần 7

Xem ngay

Download
134

Bài 135: Kiểm tra lại các nghiệp vụ hạch toán cuối kỳ

Xem ngay

Download
135

Bài 136: Kiểm tra lại các bảng tính cuối kỳ

Xem ngay

Download
136

Bài 137: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ - Phần 1

Xem ngay

Download
137

Bài 138: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ - Phần 2

Xem ngay

Download
138

Bài 139: Lập bảng cân đối số phát sinh năm - Phần 1

Xem ngay

Download
139

Bài 140: Lập bảng cân đối số phát sinh năm - Phần 2

Xem ngay

Download
140

Bài 141: Hướng dẫn sử dụng sheet Tổng hợp tài khoản

Xem ngay

Download
141

Bài 142: Lập bảng cân đối kế toán - Phần 1

Xem ngay

Download
142

Bài 143: Lập bảng cân đối kế toán - Phần 2

Xem ngay

Download
143

Bài 144: Lập bảng cân đối kế toán - Phần 3

Xem ngay

Download
144

Bài 145: Lập báo cáo kết quả kinh doanh - Phần 1

Xem ngay

Download
145

Bài 146: Lập báo cáo kết quả kinh doanh - Phần 2

Xem ngay

Download
146

Bài 147: Lập báo cáo kết quả kinh doanh - Phần 3

Xem ngay

Download
147

Bài 148: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Phần 1

Xem ngay

Download
148

Bài 149: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Phần 2

Xem ngay

Download
149

Bài 150: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Phần 3

Xem ngay

Download
150

Bài 151: Lập thuyết minh báo cáo tài chính

Xem ngay

Download
151

Bài 152: Chia sẻ một chút về thuế

Xem ngay

Download
152

Bài 153: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán - Phần 1

Xem ngay

Download
153

Bài 154: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán - Phần 2

Xem ngay

Download
154

Bài 155: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán - Phần 3

Xem ngay

Download
155

Bài 156: Hướng dẫn in sổ kế toán

Xem ngay

Download
156

Bài 157: Hướng dẫn in các loại phiếu kế toán

Xem ngay

Download
157

Bài 158: Tổng kết khóa học

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!