Excel ứng dụng trong phân tích tài chính

|
Mã SP: edu185
30 COIN 299 COIN
Thời gian ưu đãi còn 9h
 • Thời lượng:

  14 giờ 52 phút

 • Giáo trình:

  73 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Excel ứng dụng trong phân tích tài chính

Excel ứng dụng trong phân tích tài chính

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  14 giờ 52 phút

 • Giáo trình:

  73 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Thành thạo kĩ năng excel từ cơ bản đến nâng cao
Học cách Format trong excel và cách canh chỉnh trước in
Tự tin sử dụng các hàm excel, đặc biệt là VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, Goal Seek, Solver, Circular reference, sensitivity table, ...
Thành thạo việc xử lý và phân tích dữ liệu thông qua PIVOT TABLE, DATA TABLE, cách lấy dữ liệu từ Web với Power Query
Biết cách tạo biểu đồ trong excel như là football field, water fall, radar, đặc biệt là các biểu đồ dynamic kết hợp với dropdown list, checkbox, scrollbar
Kiến thức nền tảng về Macro, VBA, đặc biệt cách tạo User defined function, Message Box, Userform, ...

Giới thiệu khóa học * Khóa học sẽ hướng dẫn chi tiết cách giải quyết vấn đề trong excel từ cơ bản đến nâng cao. Sau khóa học, các bạn sẽ thành thạo trong việc sử dụng excel và ứng dụng trong công việc hàng ngày. * Khóa học này sẽ hướng trọng tâm vào việc ứng dụng excel trong xử lý và phân tích dữ liệu liên quan đến lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, các bạn có thể áp dụng cho bất kì công việc nào liên quan đến sử dụng excel. Các kiến thức các bạn sẽ được học trong khóa học này bao gồm: * Đầu tiên các bạn học cách sử dụng các kiến thức cơ bản trong excel như là cách sử dụng các phím tắt trong excel, cách đặt tên ô trong excel, một số các navigation cơ bản,... * Bên cạnh đó, các bạn sẽ được học cách format trong excel, cụ thể như là color format, date format, conditional format, group/ungroup, freeze pane,... * Tiếp đến, các bạn sẽ thành thạo cách dùng các hàm trong excel như là VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, Goal Seek, Solver, ... * Quan trọng hơn, các bạn sẽ học cách xử lý và phân tích dữ liệu với data table, pivot table, power query,.., * Một phần không thể thiếu trong việc phân tích dữ liệu đó là tạo biểu đồ. Các bạn sẽ thành thạo việc tạo biểu đồ từ đơn giản đến biểu đồ combo, football field, radar, waterfall, dynamic chart,... * Ngoài ra, các bạn cũng sẽ được học kiến thức cơ bản về VBA. * Các bạn sẽ áp dụng các kiến thức trên dựa trên các file excel về model trong tài chính. Ví dụ như là mô hình DCF, mô hình phân tích ngành ngân hàng (CAMEL). Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải có kĩ năng phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng excel, thì đây sẽ là khóa học dành cho các bạn.

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Trần Văn Tánh Giảng viên Trần Tánh, MSF; Chuyên viên Phân tích Đầu tư; Shinhan Investment Từng làm việc tại Morga-
Danh mục cùng loại: Khóa học tin học văn phòng

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Lưu ý trước khi bắt đầu khóa học

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Setup Quick Access Toolbar

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Excel shortcuts bắt đầu với Ctrl

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Excel shortcuts bắt đầu với Alt

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Một số Navigation cơ bản

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Ribbon menu và format cơ bản

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Dòng và cột trong excel

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Đặt tên và format cells

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Cách tùy chỉnh worksheets

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Câu hỏi trắc nghiệm

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Một số format cơ bản

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Date format

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Color format

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Conditional format

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Group, Ungroup dòng và cột

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Freeze pane

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Printing

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Câu hỏi trắc nghiệm

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Công thức cơ bản và một số lưu ý

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Công thức liên quan đến SUM, AVERAGE, COUNT

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Công thức tài chính IRR, NPV, FV

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Hàm VLOOKUP, HLOOKUP

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Hàm INDEX, MATCH

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Kết hợp INDEX + MATCH để chọn Scenarios

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Circular reference

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Goal Seek và Solver

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Sensitivity Table

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Câu hỏi trắc nghiệm

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Cách tạo Data table

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Cách lấy dữ liệu từ Web với Power Query

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Cách tạo Pivot table

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Chức năng Calculated field, Slicer trong Pivot table

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Cách chạy Regression trong excel

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Câu hỏi trắc nghiệm

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Cách tạo biểu đồ cơ bản trong excel

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Cách tạo biểu đồ Combo (giá và khối lượng cổ phiếu)

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Cách tạo biểu đồ Football field

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Cách tạo biểu đồ Waterfall

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Cách tạo biểu đồ Radar

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Cách tạo biểu đồ Dynamic kết hợp Dropdown list

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Cách tạo biểu đồ Dynamic kết hợp Checkbox

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Cách tạo biểu đồ Dynamic kết hợp Scrollbar

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Câu hỏi trắc nghiệm

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Giới thiệu Macros, VBA

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Cách tạo User Defined Function cơ bản

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Cách tạo Excel Add-in cho User Defined Function

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Objects, Properties và Methods

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Objects, Properties, Methods (tiếp theo)

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Ví dụ Input và Output trong Subroutines

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Ví dụ Input, Output trong Subroutines (tiếp theo)

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Cách xử lý Error

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Câu lệnh điều kiện IF

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Câu lệnh điều kiện IF ELSEIF

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Vòng lặp For Loop

Xem ngay

Download
55

Bài 56: MessageBox nâng cao

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Cách tạo Userform

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Cách tạo Userform (tiếp theo)

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Cách tạo ComboBox trong Userform

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Cách tạo ComboBox trong Userform (tiếp theo)

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Ví dụ cách tạo Userform với dữ liệu tài chính

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Cách làm việc với Worksheets trong VBA

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Cách thêm dữ liệu ở nhiều Worksheets cùng lúc

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Cách loop và lấy dữ liệu ở nhiều Worksheets

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Ví dụ cách lấy dữ liệu ở nhiều worksheets

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Câu hỏi trắc nghiệm

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Shortcuts Cheatsheet

Xem ngay

Download
67

Bài 68: Cách tạo đường link

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Case study 1 - Format DCF model (phần 1)

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Case study 1 - Format DCF model (phần 2)

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Case study 1 - Format DCF model (phần 3)

Xem ngay

Download
71

Bài 72: Case study 2 - Vẽ biểu đồ Footbal Field

Xem ngay

Download
72

Bài 73: Case Study 3 - Vẽ biểu đồ Dynamic kết hợp Dropdown list

Xem ngay

Download
73

Bài 74: Case study 3 - Vẽ biểu đồ Dynamic kết hợp Checkbox

Xem ngay

Download
74

Bài 75: Case study 3 - Vẽ biểu đồ Dynamic kết hợp Scroll bar

Xem ngay

Download
75

Bài 76: Case study 4 - Canh chỉnh trước khi in

Xem ngay

Download
76

Bài 77: Case study 5 - Conditional format

Xem ngay

Download
77

Bài 78: Case study 6 - Pivot table

Xem ngay

Download
78

Bài 79: Case study 7 - Tạo Userform trong VBA

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!