LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ

|
Mã SP: edu405
40 COIN 1.800 COIN
Thời gian ưu đãi còn 21h
 • Thời lượng:

  01 giờ 37 phút

 • Giáo trình:

  32 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ

LEAN MBA | Thiết kế sản phẩm, sản xuât và vận hành dịch vụ

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  01 giờ 37 phút

 • Giáo trình:

  32 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Tư duy đúng về bản chất và thiết lập một phòng sản phẩm chuẩn mực, từ nghiên cứu, thiết kế cho đến sản xuất và vận hành dịch vụ
Nắm được chi tiết 3 chiến lược thiết kế sản phẩm thoả mãn được nhu cầu khách hàng và có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ
Chọn lựa được 1 trong 4 chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ để scale up được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)
Nắm rõ công thức 4 bước then chốt của 2 quy trình sản phẩm để triển khai được theo đúng chiến lược đã đặt ra
Hiểu key thành công của 4 dạng sản phẩm dịch vụ chính: sản phẩm là hàng hoá, sản phẩm là dịch vụ vô hình, sản phẩm thông tin và sản phẩm nền tảng (platform)

Giới thiệu khóa học Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này. Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó. Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Sản phẩm, bao gồm: Thiết kế sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng và cạnh tranh được với đối thủ (Product Design & Development) và Công thức nhân rộng được sản phẩm và cũng là scale up mô hình kinh doanh của doanh nghiệp (Production & Operation).

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Bess Business School Bess Business School (BBS) là trường nghiên cứu và giảng dạy, có sứ mệnh đào tạo và ph&aacut-
Danh mục cùng loại: Khóa học Kinh doanh - Khởi nghiệp

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Giới thiệu khoá học

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Tổng quan về sản phẩm

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Tiêu chí đánh giá phòng sản phẩm

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Mô tả công việc phòng sản phẩm

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Cấu trúc phòng sản phẩm

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Tổng quan về chiến lược thiết kế sản phẩm

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Chiến lược sản phẩm: Dẫn đầu

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Chiến lược sản phẩm: Khác biệt

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Chiến lược sản phẩm: Giá thấp

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Tổng quan về chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Tự chủ

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Gia công

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Lắp ráp

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ: Thương mại

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Tổng quan quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Bước 1: Chọn lựa tính năng

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Bước 2: Chọn lựa nguyên vật liệu

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Bước 3: Chọn lựa cách đóng gói

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Bước 4: Chọn lựa bao bì

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Tổng hợp quy trình thiết kế

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Tổng quan về chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Bước 1: Thu mua nguyên vật liệu

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Bước 2: Thiết kế nhà máy hoặc điểm thực hiện dịch vụ

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Bước 3: Vận hành sản xuất và dịch vụ

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Bước 4: Đóng gói và lưu kho

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Phân loại sản phẩm

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Hàng hoá

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Dịch vụ

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Thông tin

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Nền tảng (Platform)

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Tổng kết khoá học

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!