ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

|
Mã SP: edu132
30 COIN 599 COIN
Thời gian ưu đãi còn 8h
 • Thời lượng:

  10 giờ 22 phút

 • Giáo trình:

  60 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  10 giờ 22 phút

 • Giáo trình:

  60 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về ASP.NET WebForm.
Làm tiền đề cho bạn nếu muốn lập nghiệp và phát triển cơ hội bằng nền tảng .NET.
Tự tin xây dựng các ứng dụng website vừa, nhỏ và hệ thống ứng dụng WebPortal trong tương lai.
Tự tin ứng tuyển vào các Công ty đang làm về ASP.NET.
Có thêm các kiến thức về lập trình chuyên nghiệp.
Phát triển toàn diện sự nghiệp của các bạn muốn theo đuổi .NET.

Giới thiệu khóa học Lập trình ASP.NET là gì? Nếu bạn đang ở trong vị trí công việc của một lập trình viên, một nhà phát triển web thì khái niệm ASP không còn xa lạ. ASP là một giải pháp của Microsoft để sản xuất nội dung cho các trang web, nó là hệ thống dựa trên tập lệnh cho phép mã chương trình đơn giản vào trong tệp HTML. ASP. NET là một khung ứng dụng web phía máy chủ nguồn, được thiết kế để phát triển web nhằm tạo ra một trang web động do Microsoft phát triển để cho phép các lập trình viên xây dựng các trang web, ứng dựng và dịch vụ. Nhưng, làm sao có thể thành thạo và sử dụng được ASP.NET là cả một vấn đề, có người học lập trình web chỉ mất vài ngày, nhưng có người mất vài tháng, thậm chí cả năm. Chính vì thế, với khoá học "ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động" của giảng viên Trương Minh Tuấn trên pd, bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh. Nội dung khóa  học Asp.net từ cơ bản đến nâng cao Khóa học bao gồm 60 bài giảng và thời lượng học là 10 giờ 22 phút. Với 11 phần nội dung đi từ theo lộ trình bài bản từ cơ bản đến nâng cao, từ việc làm quen cơ sở dữ liệu đến kiến trúc ADO. NET, cách làm việc với SQL Server, xây dựng hệ thống ứng dụng web... Khóa học Asp.net từ cơ bản đến nâng cao cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm. Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế; Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất. Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core hoặc các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu khác Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ngay hôm nay trên pd!

GIÁO VIÊN Khóa Học

- TRƯƠNG MINH TUẤN Founder BEST SOLUTIONS Giảng viên TRƯƠNG MINH TUẤN là người sáng lập Công ty phần mềm BEST SOLUTIONS Anh l&agra-
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Truy vấn Thêm mới dữ liệu INSERT

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Truy vấn Cập nhật dữ liệu UPDATE

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Truy vấn Xoá dữ liệu DELETE

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Làm việc với VIEW

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Làm việc với STORE PROCEDURE

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Giới thiệu về kiến trúc ADO.NET

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Kiến trúc ADO.NET

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Đối tượng SQLConnection

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Đối tượng Command

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Đối tượng SQLDataReader

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Đối tượng DataSet

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Làm việc với tham số Parameter

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Xây dựng lớp dùng chung SQLDB trong Visual Studio

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Giới thiệu về ứng dụng web ASP.NET

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Làm việc với ứng dụng ASP.NET

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Đặc điểm của ứng dụng ASP.NET

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Hình thức để xây dựng ứng dụng web ASP.NET

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Cấu trúc web ASP.NET

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Xây dựng ứng dụng Hello ASP.NET sử dụng Visual Studio .NET

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Làm việc với HTML Control trong Visual Studio

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Làm việc với Server Control trong Visual Studio

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Làm việc với Đối tượng Request trong ASP.NET

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Làm việc với Đối tượng Response trong ASP.NET

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Làm việc với Đối tượng Session trong ASP.NET

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Làm việc với Đối tượng Cookie trong ASP.NET

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Giới thiệu UserControl trong ứng dụng ASP.NET

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (P2)

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Giới thiệu bài toán doanh nghiệp thực tế

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Phân tích bài toán và ra cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị (P2)

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Làm việc với mô hình Layer trong ứng dụng web ASP.NET

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Tính năng Tin tức - Hiển thị dữ liệu

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Tính năng Tin tức - Thêm mới dữ liệu

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Tính năng Tin tức - Cập nhật dữ liệu

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Tính năng Tin tức - Xóa dữ liệu

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Tính năng Tin tức - Làm việc với FreeTextBox để biên tập nội dung

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Tính năng Tài khoản - Đăng ký Tài khoản

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Tính năng Tài khoản - Đăng nhập tài khoản

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Hoàn thiện website với Cascading Style Sheets (CSS)

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Giới thiệu cấu trúc web doanh nghiệp trong ứng dụng ASP.NET

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Giới thiệu Bootstrap và cách làm việc trong website ASP.NET

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Triển khai Layout website doanh nghiệp

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Xây dựng Header, Footer trong web ASP.NET

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Xây dựng Module Tin tức

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Xây dựng Module Tin tức - Chi tiết Tin tức

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Xây dựng Module Sản phẩm - Danh mục Sản phẩm

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Xây dựng Module Sản phẩm - Sản phẩm NEW,HOT

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Xây dựng Module Sản phẩm - Xem chi tiết sản phẩm

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Xây dựng Module Giỏ hàng

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Xây dựng Module Giỏ hàng - Thêm mới Giỏ hàng

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Xây dựng Module Giỏ hàng - Xóa Giỏ hàng

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Hoàn chỉnh Website phân hệ hiển thị

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Xuất bản web ASP.NET, và cài đặt IIS Web Server

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Triển khai website trên Hosting internert

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!