Lập trình LinQ toàn tập

|
Mã SP: edu994
30 COIN 499 COIN
Thời gian ưu đãi còn 18h
 • Thời lượng:

  18 giờ 45 phút

 • Giáo trình:

  71 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Lập trình LinQ toàn tập

Lập trình LinQ toàn tập

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  18 giờ 45 phút

 • Giáo trình:

  71 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện nhất, bài bản nhất về ngôn ngữ lập trình C#
Nhanh chóng thành thạo các kiến thức và kỹ thuật xử lý vấn đề trong quá trình lập trình C#, fix lỗi, xử lý và kiểm soát biệt lệ, triển khai mô hình đa tầng phức tạp trong C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Giới thiệu khóa học Có phải bạn đang... Bạn là học sinh, sinh viên muốn định hướng nghề nghiệp theo học công nghệ thông tin? Bạn muốn học lập trình C# hiệu quả tại nhà để ứng dụng trong việc học hành? Bạn đang tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình web mà vẫn chưa thấy tính ứng dụng của nó? Bạn cần một lộ trình học ngôn ngữ C# bài bản, chi tiết và đầy đủ tổng hợp đầy đủ kiến thức và những kỹ thuật nâng cao? Hay bạn đã học ngôn ngữ lập trình C#, đã đi làm nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện trong quá trình lập trình, và bạn đang cần một khóa học để trau dồi bổ sung thêm những kiến thức về C#? Hãy tham gia khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" của giảng viên Trần Duy Thanh tại pd! Khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học Khóa học có điều gì đặc biệt bạn không nên bỏ qua?       ✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học       ✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net       ✔️ Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL       ✔️ Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.       ✔️ Sử dụng Extension method       ✔️ Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#       ✔️ Xử lý chuỗi, mảng, collections       ✔️ Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện       ✔️ Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ       ✔️ Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server       ✔️ Triển khai được mô hình đa tầng       ✔️ Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu khóa học lập trình hấp dẫn "Lập trình LinQ toàn tập" tại pd để nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ C# và ứng dụng thành công trong công việc của bạn ngay hôm nay! 

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Trần Duy Thanh Giảng viên Giảng viên: Trần Duy Thanh Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học má-
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu về LINQ

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Generics

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Implicitly Typed Variables

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Object Initializers

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Anonymous Types

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Extension Methods

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Delegate

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Lambda Expressions

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Deferred execution và lazy loading

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Foreach

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Exists

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Find

Xem ngay

Download
16

Bài 17: FindAll

Xem ngay

Download
17

Bài 18: FindIndex

Xem ngay

Download
18

Bài 19: FindLast

Xem ngay

Download
19

Bài 20: FindLastIndex

Xem ngay

Download
20

Bài 21: RemoveAll

Xem ngay

Download
21

Bài 22: TrueForAll

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Select

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Where

Xem ngay

Download
24

Bài 25: OrderBy/OrderByDescending

Xem ngay

Download
25

Bài 26: OfType

Xem ngay

Download
26

Bài 27: All

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Any

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Max, Min

Xem ngay

Download
29

Bài 30: FirstOrDefault

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Skip

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Skipwhile

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Take

Xem ngay

Download
33

Bài 34: TakeWhile

Xem ngay

Download
34

Bài 35: ToArray

Xem ngay

Download
35

Bài 36: ToDictionary

Xem ngay

Download
36

Bài 37: ToList

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

Xem ngay

Download
38

Bài 39: LinQ to SQL là gì

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Cập nhật Sản phẩm

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Cập nhật Danh mục

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Xóa một Sản phẩm

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Xóa một Danh mục

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

Xem ngay

Download
67

Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!