Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

|
Mã SP: edu204
30 COIN 499 COIN
Thời gian ưu đãi còn 14h
 • Thời lượng:

  21 giờ 24 phút

 • Giáo trình:

  70 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  21 giờ 24 phút

 • Giáo trình:

  70 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
Có thể ứng dụng viết Blockchain
Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
Có nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật để bạn có thể tự học các khóa học nâng cao hơn

Giới thiệu khóa học Có phải bạn đang: - Học sinh, sinh viên, học viên muốn tự tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bạn chưa biết gì về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, yêu thích lập trình ngôn ngữ C++  - Bạn cần một lộ trình học công nghệ thông tin online tại nhà đầy đủ, chi tiết  và bài bản từ người có kinh nghiệm thực chiến lâu năm trong nghề để hỗ trợ bạn trong quá trình học Vậy thì bạn không nên bỏ qua khóa học "Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật" của giảng viên Trần Duy Thanh! Khóa học "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" có gì dành cho bạn? Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#... Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ Hàm và đệ quy Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort... Danh sách liên kết: Đơn, đôi Stack và Queue Tree: Cây nhị phân tìm kiếm Cơ bản về đánh giá giải thuật Nội dung khóa học cụ thể: Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật Phần 2: Giải thuật đệ qui Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm Phần 4: Các giải thuật sắp xếp Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail Những lợi ích khi học Online tại pd: Mua 1 lần sở hữu TRỌN ĐỜI. HỌC ONLINE mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị (điện thoại, laptop,pc). TƯ VẤN hỗ trợ 24/7 từ chuyên gia. Được HOÀN TIỀN trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học. Giảm trực tiếp 10% CHI PHÍ khóa học khi thanh toán Online. Vậy còn chờ gì nữa, tham gia khóa học "Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật" ngay hôm nay chỉ có tại pd! 

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Trần Duy Thanh Giảng viên Giảng viên: Trần Duy Thanh Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học má-
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1 Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.mp4

Xem ngay

Download
1

Bài 2 C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.mp4

Xem ngay

Download
2

Bài 3 Một số khái niệm cần chuẩn bị.mp4

Xem ngay

Download
3

Bài 4 Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động.mp4

Xem ngay

Download
4

Bài 5 LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính).mp4

Xem ngay

Download
5

Bài 6 TAIL RECURSION (đệ qui đuôi).mp4

Xem ngay

Download
6

Bài 7 BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân).mp4

Xem ngay

Download
7

Bài 8 EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến).mp4

Xem ngay

Download
8

Bài 9 NESTED RECURSION (đệ qui lồng).mp4

Xem ngay

Download
9

Bài 10 MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ).mp4

Xem ngay

Download
10

Bài 11 Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10-2.mp4

Xem ngay

Download
11

Bài 12 Bài tập rèn luyện - Tổ hợp.mp4

Xem ngay

Download
12

Bài 13 Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội.mp4

Xem ngay

Download
13

Bài 14 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
14

Bài 15 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng.mp4

Xem ngay

Download
15

Bài 16 Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
16

Bài 17 Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc.mp4

Xem ngay

Download
17

Bài 18 Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
18

Bài 19 Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc.mp4

Xem ngay

Download
19

Bài 20 Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
20

Bài 21 Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
21

Bài 22 Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc.mp4

Xem ngay

Download
22

Bài 23 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
23

Bài 24 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng.mp4

Xem ngay

Download
24

Bài 25 Bubble Sort - Lý thuyết.mp4

Xem ngay

Download
25

Bài 26 Bubble Sort - Triển khai.mp4

Xem ngay

Download
26

Bài 27 Bubble Sort - Chạy tay từng bước.mp4

Xem ngay

Download
27

Bài 28 Selection Sort - Lý thuyết.mp4

Xem ngay

Download
28

Bài 29 Selection Sort - Triển khai.mp4

Xem ngay

Download
29

Bài 30 Selection Sort - Chạy tay từng bước.mp4

Xem ngay

Download
30

Bài 31 Insertion Sort - Lý thuyết.mp4

Xem ngay

Download
31

Bài 32 Insertion Sort - Triển khai.mp4

Xem ngay

Download
32

Bài 33 Insertion Sort - Chạy tay từng bước.mp4

Xem ngay

Download
33

Bài 34 Interchange Sort - Lý thuyết.mp4

Xem ngay

Download
34

Bài 35 Interchange Sort - Triển khai.mp4

Xem ngay

Download
35

Bài 36 Interchange Sort - Chạy tay từng bước.mp4

Xem ngay

Download
36

Bài 37 Quick Sort - Lý thuyết.mp4

Xem ngay

Download
37

Bài 38 Quick Sort - Triển khai.mp4

Xem ngay

Download
38

Bài 39 Quick Sort - Chạy tay từng bước.mp4

Xem ngay

Download
39

Bài 40 Merge Sort - Lý thuyết.mp4

Xem ngay

Download
40

Bài 41 Merge Sort - Triển khai.mp4

Xem ngay

Download
41

Bài 42 Merge Sort - Chạy tay từng bước.mp4

Xem ngay

Download
42

Bài 43 Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
43

Bài 44 Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc.mp4

Xem ngay

Download
44

Bài 45 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
45

Bài 46 Mảng và Danh sách liên kết.mp4

Xem ngay

Download
46

Bài 47 Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
47

Bài 48 Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
48

Bài 49 Duyệt danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
49

Bài 50 Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
50

Bài 51 Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
51

Bài 52 Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
52

Bài 53 Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
53

Bài 54 Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
54

Bài 55 Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
55

Bài 56 Hủy danh sách.mp4

Xem ngay

Download
56

Bài 57 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
57

Bài 58 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc.mp4

Xem ngay

Download
58

Bài 59 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
59

Bài 60 Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
60

Bài 61 Duyệt danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
61

Bài 62 Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
62

Bài 63 Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
63

Bài 64 Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
64

Bài 65 Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
65

Bài 66 Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
66

Bài 67 Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn.mp4

Xem ngay

Download
67

Bài 68 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
68

Bài 69 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc.mp4

Xem ngay

Download
69

Bài 70 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!