Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

|
Mã SP: edu410
30 COIN 599 COIN
Thời gian ưu đãi còn 6h
 • Thời lượng:

  04 giờ 10 phút

 • Giáo trình:

  46 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  04 giờ 10 phút

 • Giáo trình:

  46 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.
Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ.
Biết cách ứng dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
Học thêm được một ngôn ngữ lập trình mới để nâng cao các kỹ năng lập trình.

Giới thiệu khóa học Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề:  - Học công nghệ thông tin là gì? Học lập trình là gì? - Phương pháp học lập trình ra sao? - Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin - Những chú ý khi học ngôn ngữ lập trình Online Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Các bạn sẽ  nhìn thấy những khó khăn trong quá trình học tập, và cách giảng viên suy nghĩ để vượt qua những khó khăn đó.  Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin. Hiểu về những thành phần cơ bản  một ngôn ngữ 

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Trương Minh Thắng Giảng viên Trương Minh Thắng 7 năm công tác trong ngành Công An lên cấp bậc Thượng Uý Rời ng&a-
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu phương pháp học tập

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Học lập trình là học những gì

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Chuẩn bị trước khi bắt đầu học tập

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Cài đặt công cụ lập trình

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Hướng dẫn bắt đầu học lập trình với Kotlin

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Giới thiệu chương

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Khai báo function

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Công cụ chuyển đổi Java sang Kotlin

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Default Agrument và Named Agrument là gì?

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Lamda

Xem ngay

Download
10

Bài 11: String

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) - Phần 1

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) - Phần 2

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Properties và field

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Lớp dữ liệu

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Loại dữ liệu có thể vắng mặt (nullable Types)

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Ép kiểu thông minh (Smart Cast)

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Hàm mở rộng (Extension Functions)

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Khai báo Object và biểu thức Object

Xem ngay

Download
19

Bài 20: SAM convertion

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Những chức năng mở rộng của Collection trong Kotlin

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Giới thiệu về những quy ước

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Sự so sánh

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Tạo ra một dải dữ liệu

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Thực thi hàm rangeTo

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Một dải dữ liệu có thể duyệt qua với vòng lặp For

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Định nghĩa lại các toán tử

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Khai báo tái cấu trúc

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Định nghĩa lại lời gọi hàm

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Các hàm Fillter, toSet, toList, Map

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Các hàm All, Any, Find, Count

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Hàm FlatMap

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Max - Min - Sort - Sum - GroupBy

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Partition - Fold

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Bài tập tổng hợp

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Giới thiệu chương

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Property

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Property lười nhác (Lazy Property)

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Properties được uỷ quyền (Delegated Properties)

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Giới thiệu

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Functions literal có bộ nhận

Xem ngay

Download
41

Bài 42: String and Map Builder

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Hàm Apply

Xem ngay

Download
43

Bài 44: HTML Builder

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Generic

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Tổng kết khóa học

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!