Máy Tính Thương Hiệu Khác

Có tổng 7 sản phẩm.
PC Gigabyte Brix i3-8130U (Mini-PC Barebone) (GB-BRi3H-8130)
-2%
PC Gigabyte Brix GB-BRi5-10210E-BW i5-10210U (Mini-PC Barebone)
-2%
PC Gigabyte Brix GB-BRi7-10710-BW i7-10710U (Mini-PC Barebone)
-1%
PC Gigabyte Brix Celeron J3160 (Mini-PC Barebone) (GB-BACE-3160)
-4%
PC Gigabyte Brix i3-7100U (Mini-PC Barebone) (GB-BKi3HA-7100)
-2%
PC Gigabyte Brix i5-7200U (Mini-PC Barebone) (GB-BKi5HA-7200)
-2%
PC Gigabyte Brix GB-BRi3-10110-BW i3-10110U (Mini-PC Barebone)
-2%
Facebook Instagram Youtube Twitter Google maps