30 days for 800 TOEIC Listening

|
Mã SP: edu254
30 COIN 599 COIN
Thời gian ưu đãi còn 9h
 • Thời lượng:

  16 giờ 33 phút

 • Giáo trình:

  103 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết 30 days for 800 TOEIC Listening

30 days for 800 TOEIC Listening

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  16 giờ 33 phút

 • Giáo trình:

  103 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Nâng cao khả năng nghe tiếng Anh
Làm được các dạng bài thi nghe của Toeic
Tăng thêm vốn từ vựng
Biết được các mẹo để làm bài nghe đạt điểm cao khi tham gia thi TOEIC

Giới thiệu khóa học Khóa học TOEIC Listening 800 gồm 104 bài, bao gồm các bài thường xuyên xuất hiện trong các bài thi và các đề luyện nghe giúp bạn ôn tập dễ dàng. Khóa học cũng đưa ra các kiến thức xuất hiện trong bài thi TOEIC để người học có những kiến thức tổng quát và tập trung hơn. Hãy cũng tham gia khóa học tại pd.vn để nắm vững cấu trúc cũng như cách thức làm bài thi đúng hướng để chinh phục thành công TOEIC Listening.

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Nguyễn Anh Tú Giảng viên - Giảng viên trung tâm tiếng Anh BIGMIND - Giảng viên trung tâm tiếng Anh PASAL - Giảng viên-
Danh mục cùng loại: Khóa học Ngoại ngữ

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Tranh một nhân vật P1

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Tranh một nhân vật P2

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Tranh một nhân vật P3

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Tranh nhiều nhân vật P1

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Tranh nhiều nhân vật P2

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Tranh nhiều nhân vật P3

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Tranh +cảnh vật P1

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Tranh +cảnh vật P2

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Tranh +cảnh vật P3

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P1

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P2

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi Who,  What/ Which P3

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P1

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P2

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions)  - Câu hỏi Where, When P3

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P1

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P2

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) - Câu hỏi How, Why P3

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Yes/No Question P1

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Yes/No Question P2

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Yes/No Question P3

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Selection and Tag Question P1

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Selection and Tag Question P2

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Selection and Tag Question P3

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Câu trần thuật/câu gợi ý P1

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Câu trần thuật/câu gợi ý P2

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Câu trần thuật/câu gợi ý P3

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Full Test P1

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Full Test P2

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Full Test P3

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P1

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P2

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P3

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P4

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P5

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P1

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P2

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P3

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P4

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P5

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P1

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P2

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P3

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P4

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P5

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P1

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P2

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P3

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P4

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại - Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P5

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Full Test P1

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Full Test P2

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Full Test P3

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P1

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P2

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P3

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P4

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P5

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P1

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P2

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P3

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P4

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P5

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P1

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P2

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P3

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P4

Xem ngay

Download
67

Bài 68: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P5

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Phân loại dạng văn bản P1

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Phân loại dạng văn bản P2

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Phân loại dạng văn bản P3

Xem ngay

Download
71

Bài 72: Phân loại dạng văn bản P4

Xem ngay

Download
72

Bài 73: Phân loại dạng văn bản P5

Xem ngay

Download
73

Bài 74: Phân loại dạng văn bản P6

Xem ngay

Download
74

Bài 75: Phân loại dạng văn bản P7

Xem ngay

Download
75

Bài 76: Phân loại dạng văn bản P8

Xem ngay

Download
76

Bài 77: Phân loại dạng văn bản P9

Xem ngay

Download
77

Bài 78: Phân loại dạng văn bản P10

Xem ngay

Download
78

Bài 79: Phân loại dạng văn bản P11

Xem ngay

Download
79

Bài 80: Phân loại dạng văn bản P12

Xem ngay

Download
80

Bài 81: Phân loại dạng văn bản P13

Xem ngay

Download
81

Bài 82: Phân loại dạng văn bản P14

Xem ngay

Download
82

Bài 83: Full Test P1

Xem ngay

Download
83

Bài 84: Full Test P2

Xem ngay

Download
84

Bài 85: Full Test P3

Xem ngay

Download
85

Bài 86: Practice Test Part 1

Xem ngay

Download
86

Bài 87: Practice Test Part 1

Xem ngay

Download
87

Bài 88: Practice Test - Part 2

Xem ngay

Download
88

Bài 89: Practice Test - Part 2

Xem ngay

Download
89

Bài 90: Practice Test - Part 2

Xem ngay

Download
90

Bài 91: Practice Test - Part 2

Xem ngay

Download
91

Bài 92: Practice Test - Part 3

Xem ngay

Download
92

Bài 93: Practice Test - Part 3

Xem ngay

Download
93

Bài 94: Practice Test - Part 3

Xem ngay

Download
94

Bài 95: Practice Test - Part 3

Xem ngay

Download
95

Bài 96: Practice Test - Part 3

Xem ngay

Download
96

Bài 97: Practice Test - Part 3

Xem ngay

Download
97

Bài 98: Practice Test - Part 4

Xem ngay

Download
98

Bài 99: Practice Test - Part 4

Xem ngay

Download
99

Bài 100: Practice Test - Part 4

Xem ngay

Download
100

Bài 101: Practice Test - Part 4

Xem ngay

Download
101

Bài 102: Practice Test - Part 4

Xem ngay

Download
102

Bài 103: Practice Test - Part 4

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!