Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

|
Mã SP: edu407
40 COIN 499 COIN
Thời gian ưu đãi còn 23h
 • Thời lượng:

  16 giờ 48 phút

 • Giáo trình:

  53 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  16 giờ 48 phút

 • Giáo trình:

  53 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

Giới thiệu khóa học Lập trình Restful Webservice là gì? Restful Web service là các web Service được viết dựa trên kiến trúc REST. REST đã được sử dụng rộng rãi thay thế cho các Web Service dựa trên SOAP và WSDL. Lập trình Restful Webservice là gì nhẹ, dễ dàng mở rộng và bảo trì đơn giản. REST định nghĩa các quy tắc kiến trúc để bạn thiết kế Web services, chú trọng vào tài nguyên hệ thống, bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng như thế nào và được truyền tải qua HTTP, và được viết bởi nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng: Để học lập trình web Restful Web service này không phải đơn giản. Chính vì thế, khóa học Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần của giảng viên Trần Duy Thanh sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Web service để bạn nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver. Khóa học bao gồm 53 bài giảng và thời lượng học là 16 giờ 48 phút. Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce Tham gia khóa học "Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần" ngay hôm nay. Ngoài ra còn rất nhiều điều bất ngờ trong các khóa học công nghệ thông tin trên pd về giá và có toàn bộ kiến thức về lập trình Restful đang chờ bạn khám phá đấy!

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Trần Duy Thanh Giảng viên Giảng viên: Trần Duy Thanh Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học má-
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu .Net WebService

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Giới thiệu về RESTful

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Tạo Web API với HttpGet

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Tạo Web API với HttpPost

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Tạo Web API với HttpPut

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!