Thành thạo C++ qua 108 bài học

|
Mã SP: edu516
30 COIN 499 COIN
Thời gian ưu đãi còn 14h
 • Thời lượng:

  18 giờ 57 phút

 • Giáo trình:

  109 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Thành thạo C++ qua 108 bài học

Thành thạo C++ qua 108 bài học

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  18 giờ 57 phút

 • Giáo trình:

  109 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android...
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
Biết cách sử dụng thành thạo các hàm
Cơ hội xin vào các công ty lập trình lớn

Giới thiệu khóa học C++ Là gì? Công nghệ thông tin với các phần mềm và ứng dụng phát triển liên tục không ngừng nghỉ, ngôn ngữ lập trình từng bước ra đời thể hiện được vai trò hữu ích của nó. Một trong số ngôn ngữ lập trình thể hiện được đẳng cấp cũng như vị thế của nó chính là C++. C++ là ngôn ngữ lập trình hướng tới đối tượng có mục đích chung. Mã C++ có thể làm việc theo kiểu C hoặc C with class. C++ là ngôn ngữ cấp trung gian vì nó gói gọn cả tính năng ngôn ngữ cấp cao và cấp thấp. Ứng dung của ngôn ngữ C++ ⚠️ C++ sử dụng vận hành các ứng dụng ⚠️ C++ sử dụng trong các trò chơi ⚠️ C++ sử dụng để dựng phim hoạt hình ⚠️ C++ sử dụng trong trình duyệt web, truy cập cơ sở dữ liệu...  Tuy nhiên: Để học công nghệ thông tin online và làm việc thành thạo được với ngôn ngữ lập trình C++ này không phải đơn giản, chính vì thế khóa học Thành thạo C++ qua 108 bài học của giảng viên Trần Duy Thanh trên pd được ra đời. Nó cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. ✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học. ✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android... ✔️ Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....) ✔️ Cách tạo và gọi hàm trong C++ Xử lý mảng Xử lý con trỏ Xử lý chuỗi xử lý cấu trúc Xử lý tập tin Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ngôn ngữ lập trình ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi!

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Trần Duy Thanh Giảng viên Giảng viên: Trần Duy Thanh Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học má-
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Đề Cương - Thành Thạo Cpp qua 108 bài học

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Giới thiệu về C++

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Các ký tự đặc biệt

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Các loại ghi chú trong C++

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Hằng số và biểu thức

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Các toán tử trong C++

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Câu lệnh If

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Câu lệnh if ... else

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Câu lệnh If ... else lồng nhau

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if ... else

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Câu lệnh switch

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
28

Bài 29: Vòng while

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Vòng do... while

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Vòng for

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Câu lệnh break

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Câu lệnh continue

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
40

Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Truyền tham trị và tham biến

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Parameter mặc định

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui

Xem ngay

Download
58

Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2

Xem ngay

Download
59

Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm

Xem ngay

Download
60

Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci

Xem ngay

Download
61

Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Các Toán tử con trỏ

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Các thao tác trên con trỏ

Xem ngay

Download
67

Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Con trỏ và mảng

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Mảng Con trỏ

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2

Xem ngay

Download
71

Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1

Xem ngay

Download
72

Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2

Xem ngay

Download
73

Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3

Xem ngay

Download
74

Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4

Xem ngay

Download
75

Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5

Xem ngay

Download
76

Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
77

Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

Xem ngay

Download
78

Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi

Xem ngay

Download
79

Bài 80: Hàm strcpy,strncpy - sao chép chuỗi

Xem ngay

Download
80

Bài 81: Hàm strcat,strncat - nối chuỗi

Xem ngay

Download
81

Bài 82: Hàm strchr,strstr - tìm ký tự, chuỗi

Xem ngay

Download
82

Bài 83: Hàm strcmp,strncmp - so sánh chuỗi

Xem ngay

Download
83

Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường

Xem ngay

Download
84

Bài 85: Bài tập rèn luyện - chuỗi 1

Xem ngay

Download
85

Bài 86: Bài tập rèn luyện - chuỗi 2

Xem ngay

Download
86

Bài 87: Bài tập rèn luyện - chuỗi 3

Xem ngay

Download
87

Bài 88: Bài tập rèn luyện - chuỗi 4

Xem ngay

Download
88

Bài 89: Bài tập rèn luyện - chuỗi 5

Xem ngay

Download
89

Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
90

Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc

Xem ngay

Download
91

Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc

Xem ngay

Download
92

Bài 93: Lệnh gán cấu trúc

Xem ngay

Download
93

Bài 94: Mảng cấu trúc

Xem ngay

Download
94

Bài 95: Con trỏ cấu trúc

Xem ngay

Download
95

Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên

Xem ngay

Download
96

Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm

Xem ngay

Download
97

Bài 98: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số

Xem ngay

Download
98

Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
99

Bài 100: Khái niệm về tập tin

Xem ngay

Download
100

Bài 101: cách ghi tập tin text file

Xem ngay

Download
101

Bài 102: Cách đọc tập tin text file

Xem ngay

Download
102

Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin

Xem ngay

Download
103

Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin

Xem ngay

Download
104

Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số

Xem ngay

Download
105

Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên

Xem ngay

Download
106

Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm

Xem ngay

Download
107

Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện

Xem ngay

Download
108

Bài 109: Bài tập tổng hợp - Quản lý Sách

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!