JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero

|
Mã SP: edu370
30 COIN 699 COIN
Thời gian ưu đãi còn 4h
 • Thời lượng:

  08 giờ 00 phút

 • Giáo trình:

  72 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero

JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  08 giờ 00 phút

 • Giáo trình:

  72 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Nắm được kiến thức java cơ bản cũng như kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP)
Nắm được những thao tác, kỹ năng làm việc và xử lý dữ liệu trong quá trình code Java: xử lý tập tin, xử lý chuỗi, xử lý file, mảng,...
Có thể viết được các chương trình Java cơ bản như các ứng dụng Console App , Desktop App
Làm nền tảng để học tiếp các khóa học nâng cao về Java (Java advance, Java web ,Android…)
Có thể xin làm Java fresher hoặc thực tập tại các cty phần mềm
Được học mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ 24/7
 

Giới thiệu khóa học Ngôn ngữ lập trình Java JAVA là ngôn ngữ lập trình website được tích hợp trong HTML để giúp website được sống động linh hoạt hơn. Ngôn ngữ Java hiện đang là ngôn ngữ lập trình phổ biến thứ hai trong các khoá học công nghệ thông tin online nhờ bởi khả năng và sự phổ biến rộng rãi. Học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.. và tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE. Thông qua khóa học "JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero", Với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, Giảng viên Lê Quang Đạt sẽ giúp bạn học ngôn ngữ lập trình đi từ Zero đến những kiến thức cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ lập trình Java, bằng phương pháp giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp và ví dụ minh họa thực tế. Kết thúc khóa học bạn sẽ :      1. Nắm được các khái niệm lập trình Java cơ bản     2. Nắm được các kiến thức về lập trình hướng đối tượng Java (OOP)     3. Kiến thức và kỹ năng xử lý dữ liệu trong Java: xử lý chuỗi trong Java, xử lý mảng, xử lý đọc - ghi file, cách setup môi trường trong Java     4. Từ kiến thức cơ bản JAVA core bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như C++/C#, Python,...     5. Thành thạo code Java nhanh chóng thông qua rất nhiều bài tập thực hành cụ thể, sát thực tế và lời giải đáp chi tiết, tỉ mỉ Nội dung khóa học cụ thể:  Phần 1: Giới thiệu tổng quan Phần 2: Setup môi trường lập trình Java Phần 3: Xử lý chuỗi trong JAVA Phần 4: Xử lý mảng trong JAVA Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong Java (OOP) Phần 6: Java Collection framework Phần 7: Xử lý ngoại lệ - Exception handling, Debugging Phần 8: Xử lý đọc- ghi file trong Java Phần 9: Những câu hỏi về JAVA Core thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc. Tham gia khóa học "JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero" của giảng viên Lê Quang Đạt ngay hôm nay!

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Lê Quang Đạt Giảng viên - Technical Architect tại FPT Software. HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM: •    Hanoi University of Science and -
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

Bài 1: Giới thiệu Giảng viên

Xem ngay

Download
1

Bài 2: Giới thiệu khóa học

Xem ngay

Download
2

Bài 3: Giới thiệu về Java

Xem ngay

Download
3

Bài 4: Setup JDK & Biến môi trường trong JAVA

Xem ngay

Download
4

Bài 5: Setup Eclipse & Tạo Workspace

Xem ngay

Download
5

Bài 6: Viết chương trình Java Hello World và run bằng command line

Xem ngay

Download
6

Bài 7: Quá trình Biên Dịch và Thông Dịch một chương trình Java

Xem ngay

Download
7

Bài 8: Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Xem ngay

Download
8

Bài 9: Phân tích cấu trúc chương trình Java Hello World

Xem ngay

Download
9

Bài 10: Định nghĩa Biến trong Java

Xem ngay

Download
10

Bài 11: Các loại biến local/instance/static trong Java

Xem ngay

Download
11

Bài 12: Các kiểu dữ liệu trong Java

Xem ngay

Download
12

Bài 13: Ép kiểu (Type Casting) trong Java

Xem ngay

Download
13

Bài 14: Cách ghi chú (Comments) trong Java

Xem ngay

Download
14

Bài 15: Quy tắc chung đặt tên trong Java

Xem ngay

Download
15

Bài 16: Toán tử trong Java

Xem ngay

Download
16

Bài 17: Cách nhập / xuất dữ liệu trong Java

Xem ngay

Download
17

Bài 18: Cấu trúc điều kiện if, else if và else

Xem ngay

Download
18

Bài 19: Cấu trúc điều kiện switch case

Xem ngay

Download
19

Bài 20: Các vòng lặp for/while/do -while trong Java

Xem ngay

Download
20

Bài 21: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

Xem ngay

Download
21

Bài 22: Bài trắc nghiệm 01

Xem ngay

Download
22

Bài 23: Giới thiệu chuỗi trong Java

Xem ngay

Download
23

Bài 24: Hàm tính length-Trim-Upper & Lower Case

Xem ngay

Download
24

Bài 25: Tìm ký tự và chuỗi charAt - indexOf

Xem ngay

Download
25

Bài 26: Hàm nối chuỗi concat

Xem ngay

Download
26

Bài 27: Replace trong Java String

Xem ngay

Download
27

Bài 28: Hàm trả về chuỗi con subString

Xem ngay

Download
28

Bài 29: So sánh trong String với Equals/compareTo và Tham chiếu

Xem ngay

Download
29

Bài 30: Phương thức split trong Java String

Xem ngay

Download
30

Bài 31: Lớp StringBuffer-StringBuilder trong JAVA

Xem ngay

Download
31

Bài 32: Bài trắc nghiệm 02

Xem ngay

Download
32

Bài 33: Giới thiệu về mảng Array

Xem ngay

Download
33

Bài 34: Duyệt các phần tử Array

Xem ngay

Download
34

Bài 35: Bài tập tìm kiếm trên mảng

Xem ngay

Download
35

Bài 36: Bài tập sắp xếp mảng

Xem ngay

Download
36

Bài 37: Bài trắc nghiệm 03

Xem ngay

Download
37

Bài 38: Khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP)

Xem ngay

Download
38

Bài 39: Lớp và Đối tượng

Xem ngay

Download
39

Bài 40: Từ khóa this trong Java

Xem ngay

Download
40

Bài 41: So sánh Constructor và Method

Xem ngay

Download
41

Bài 42: Phạm vi truy cập - Access Modifier

Xem ngay

Download
42

Bài 43: Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java

Xem ngay

Download
43

Bài 44: Package trong java

Xem ngay

Download
44

Bài 45: Kế thừa (Inheritance)

Xem ngay

Download
45

Bài 46: Đóng gói (Encapsulation)

Xem ngay

Download
46

Bài 47: Đa hình (Polymorphism)

Xem ngay

Download
47

Bài 48: Overloading và Overriding trong Java

Xem ngay

Download
48

Bài 49: Tính trừu tượng (Abstraction) -Abstract class

Xem ngay

Download
49

Bài 50: Tính trừu tượng (Abstraction) - Interface

Xem ngay

Download
50

Bài 51: Từ khóa super trong Java

Xem ngay

Download
51

Bài 52: Toán tử instanceof trong Java

Xem ngay

Download
52

Bài 53: Sử dụng static trong Java

Xem ngay

Download
53

Bài 54: Sử dụng final trong Java

Xem ngay

Download
54

Bài 55: Bài tập tổng hợp về OOP

Xem ngay

Download
55

Bài 56: Bài trắc nghiệm 04

Xem ngay

Download
56

Bài 57: Giới thiệu Java Collection Framework

Xem ngay

Download
57

Bài 58: Cách duyệt - Sắp xếp phần tử trong Java Collections

Xem ngay

Download
58

Bài 59: List interface -Cách sử dụng ArrayList class

Xem ngay

Download
59

Bài 60: List interface -Cách sử dụng LinkedList class

Xem ngay

Download
60

Bài 61: So sánh ArrayList với Array

Xem ngay

Download
61

Bài 62: So sánh ArrayList với LinkedList

Xem ngay

Download
62

Bài 63: Map Interface - Cách sử dụng HashMap class

Xem ngay

Download
63

Bài 64: Set Interface - Cách sử dụng HashSet class

Xem ngay

Download
64

Bài 65: Bài tập quản lý Staff - Part 1

Xem ngay

Download
65

Bài 66: Bài tập quản lý Staff - Part 2

Xem ngay

Download
66

Bài 67: Bài trắc nghiệm 05

Xem ngay

Download
67

Bài 68: Giới thiệu xử lý ngoại lệ - Exception handling

Xem ngay

Download
68

Bài 69: Các kiểu của Exception

Xem ngay

Download
69

Bài 70: Xử lý ngoại lệ - Exception handling

Xem ngay

Download
70

Bài 71: Debugging chương trình bằng eclipse

Xem ngay

Download
71

Bài 72: Bài trắc nghiệm 06

Xem ngay

Download
72

Bài 73: Giới thiệu về Java IO

Xem ngay

Download
73

Bài 74: Đọc ghi file sử dụng byte stream và character Stream

Xem ngay

Download
74

Bài 75: Đọc ghi file sử dụng buffered stream

Xem ngay

Download
75

Bài 76: Đọc ghi Object vào file

Xem ngay

Download
76

Bài 77: Bài tập về đọc ghi vào file - xử lý ngoại lệ.

Xem ngay

Download
77

Bài 78: Bài trắc nghiệm 07

Xem ngay

Download
78

Bài 79: Java Interview questions

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!